Verlichting: we doen het helemaal verkeerd, zeggen experts!

We ontwerpen verlichting op een verkeerde manier! Dat zeggen vier vooraanstaande experts op verlichtingsgebied. De wetenschappers – Cuttle uit Nieuw-Zeeland, Boyce en Raynham uit het Verenigd Koninkrijk en Kelly uit Ierland – pleiten ervoor om de huidige normen, verlichtingsstandaarden en richtlijnen los te laten en helemaal opnieuw te beginnen:

“We moeten stoppen met het ontwerpen van directe, uniforme verlichting op het horizontale werkvlak. Licht dat voornamelijk gericht is op de visuele taak. En in plaats daarvan prioriteit geven aan het verlichten van de ruimte.”

Voor het papieren kantoor

Het huidige verlichtingsontwerp is nog steeds gebaseerd op het ‘papieren kantoor’ in plaats van een kantoor met schermen. Dit betekent dat veel verlichting hopeloos achterhaald is.

Relatie verlichting en gezondheid

De wetenschappers benadrukken ook dat we nu veel meer kennis hebben over human-centric lighting. Over de non-visuele aspecten van verlichting en de relatie tussen verlichting en gezondheid. Dit komt in de huidige normen en richtlijnen nauwelijks aan de orde. Directe verlichting wordt gezien als een eenvoudig simpele oplossing met een aantrekkelijk prijskaartje, maar eigenlijk betaal je er meer voor. Negatieve gevolgen voor gezondheid en het welzijn van de werkende mens is namelijk veel groter.

Omgevingsverlichting

De vier experts willen dat er in de toekomst meer nadruk komt te liggen op het ontwerpen van de omgevingsverlichting. Anders gezegd: op indirecte verlichting in de volledige ruimte.  Ze introduceren de ‘nieuwe’ verlichtingsmethode Lighting Design Objectives, of afgekort: LiDO’s procedure. Ze roepen op om onderzoek te starten om juiste lichtniveaus vast te stellen voor indirecte verlichting en daarnaast een lichtmeter te ontwikkelen om deze ook meetbaar te maken. Het huidige begrip efficiency is met indirecte verlichting achterhaald en we zullen opnieuw moeten nadenken over wat efficiency betekent.

Visie Loerakkker

Al jaren heb ik hier een duidelijk visie over. Omdat de huidige industrie zich inderdaad alleen maar richt op directe verlichting, ben ik zelfs mijn eigen armaturen gaan ontwerpen. Voor indirecte verlichting en combinaties. Ook schrijf ik al enige jaren blogs en whitepapers over deze onderwerpen. Verlichting is immers zoveel meer dan een ‘lamp’ aan het plafond. Met passende verlichting in je werkomgeving voel je je beter en presteer je bete

De link naar de publicatie van de vier experts in Light Lines, een uitgave van de Society of Light and Lighting. 

Voor deze blog is vrijelijk geciteerd uit dit originele artikel van luxreview.

Direct je ergonomie verbeteren met de juiste verlichting

Vond je deze blog nuttig? Zorg dat je de volgende niet mist